Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Ce poți să devii

 • Consultant pe probleme de management
 • Antreprenor
 • Inginer în domeniul Inginerie și Management
 • Inginer calitate
 • Manager multinational
 • Inginer logistică
 • Consilier instituții publice
 • Manager marketing
 • Manager resurse umane
 • Inginer mentenanță și reparații

Condiții de admitere

Înscriere admitere

1. La unul dintre centrele de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Documente necesare

 1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
 2. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
  Dacă ai promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară 2023/2024 se acceptă și adeverința substitut eliberată de către instituția de învățământ. Însă, la etapa de confirmări, este necesar să aduci diploma la facultate în original, dacă ai fost admis la o formă de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
 4. Copie după cartea de identitate;
 5. Copie după certificatul de naștere;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
 7. 4 fotografii tip diplomă;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere;
 9. Acte scutire taxă de înscriere** (După caz, cf. art. 24 din Metodologie admitere)


  Opțional – în cazul în care candidatul solicită scutirea de la taxă

 10. Copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă (În cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire);
 11. Copie după adeverința de student și foaia matricolă parțială (În cazul candidaților deja studenți);
 12. Declarație pe proprie răspundere (realizată la notar), privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare (În cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2024 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă).

**Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică sau copie după unul dintre următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):
– certificat/ diplomă de promovare a examenelor de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină;
– diplomă de absolvire a unui liceu cu predare în limba engleză sau germană;
-Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar disciplina engleză sau germană, minim 4 ani de studii.

* Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere

 1. Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii după certificatele de deces ale părinţilor;
 2. Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 3. Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie a certificatului de deces al părintelui;
 4. Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 5. Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  – Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui;

Calendarul admiterii

Sesiunea Iulie 2024

Preînscriere candidați: Online:
01.06.2024 – 10.07.2024, până la ora 14:00
Înscriere candidaţi:

Online:

11.07.2024 – 24.07.2024, până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
11.07.2024 – 24.07.2024, astfel:

11.07.2024 – 12.07.2024, 09:00 – 16:00

15.07.2024 – 19.07.2024, 09:00 – 16:00

22.07.2024 – 23.07.2024, 09:00 – 16:00

24.07.2024 , 09:00 – 14:00

Fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat:
17.07.2024 – 19.07.2024, 09:00 – 16:00

23.07.2024 – 24.07.2024, 09:00 – 14:00

Concurs de dosare: 24.07.2024
Afișare rezultate concurs: 24.07.2024, 20:00  (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate:

25.07.2024 – 26.07.2024, 09:00 – 16:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

25.07.2024 – 26.07.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

25.07.2024 – 26.07.2024, până la ora 16:00

Afişare Runda II: 26.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate:

27.07.2024, 09:00 – 14:00

29.07.2024, 09:00 – 16:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

29.07.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

27.07.2024 – 29.07.2024,  până la ora 16:00

Afişare Runda III: 29.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda III:

Fizic la facultate:

30.07.2024, 09:00 – 14:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

30.07.2024, 09:00 – 14:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

30.07.2024, până la ora 14:00

Rezultatele finale: 30.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)

 

Sesiunea Septembrie 2024

Înscriere candidaţi:

Online:

22.08.2024 – 10.09.2024 până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
02.09.2024 – 10.09.2024, astfel:

02.09.2024 – 06.09.2024, 09:00 – 16:00

09.09.2024 – 10.09.2024, 09:00 – 16:00

Concurs de dosare: 10.09.2024
Afișare rezultate concurs: 10.09.2024, ora 19:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate:

11.09.2024 – 12.09.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

11.09.2024 – 12.09.2024, până la ora 16:00

Afişare Runda II: 12.09.2024, 19:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate:

13.09.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

13.09.2024, până la ora 16:00

Afişare Runda III: 13.09.2024, ora 19:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda III:

Fizic la facultate:

14.09.2024, 09:00 – 14:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

14.09.2024, până la ora 14:00

Rezultatele finale: 14.09.2024, 16:00 (fizic și online prin Enroll)

 

Centre de admitere

Centru de admitere local

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică
Adresă: Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal
Telefon: 0256-403 385 / 0256 403 386

Centre de admitere zonale – valabile doar pentru sesiunea Iulie 2024, în perioada de înscrieri și confirmări, conform calendarului de admitere al anului curent

1. Colegiul Național ”Decebal” Deva
Adresă: Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna

Telefon: 0725890908

2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin
Adresă: Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48

Telefon: 0720069500

3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița
Adresă: Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, nr.7

Telefon: 0726165610

4. Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu
Adresă: Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25

Telefon: 0725890944

5. Colegiul Național “Emanoil Gojdu” Oradea
Adresă: Oradea, str. Spiru Hareț, nr. 3-5

Telefon: 0725890950

6. Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad
Adresă: Arad, Bulevardul General Dragalina

Telefon: 0756079629

Taxe

Taxa de înscriere este de 150 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de înscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe de înscriere.

Taxa de confirmare: 100 de lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.

Taxă de solicitare a echivalării studiilor absolvite: 150 lei

Se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare.

Taxe anuale de studii pentru anul universitar 2024/2025, pentru anii I-IV LICENȚĂ

Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele aferente domeniilor tehnice și domeniului „Informatică” pentru studenții admiși în regim de finanțare cu taxă: 3.600 lei/ an

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, FIH, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Oportunități de carieră

Ca expert în rețelistică poți să te angajezi în companii din zona IT&C, cum ar fi: Google, Microsoft, Amazon, Bosch; companii automotive: Continental, Autoliv (Veoneer), Hella; pe dezvoltare embedded C/C++ sau testare, de exemplu în Autonomous Driving; companii de telecomunicații: Nokia, Alcatel Lucent, Krohne; companii software: Atoss (Java), Haufe-Lexware, Saguaro (C#); companii cu profil de securitate software: Bitdefender; companii ce furnizează servicii IT: Atos, IBM, Dell etc. Absolvenții de la Inginerie electrică și energetică sunt pregătiți în: aplicații ale calculatoarelor, automaticii și electronicii din diverse domenii industriale, sisteme din domeniul auto, acționări electrice, energii regenerabile, analiza, optimizarea, conducerea sistemelor electroenergetice, producerea, transportul, distribuția și utilizarea eficientă a energiei.

Absolvenții de la Inginerie și management urmăresc cariere profesionale care necesită cunoștințe inginerești și manageriale în orice tipuri de organizații (companii, instituții publice locale sau naționale sau organizații non-profit). Domeniile de angajare sunt variate: începând de la manager al propriei afaceri, până la consultant pe probleme de management la firme multinaționale, manager în diverse instituții, inginer pe probleme de calitate în inginerie industrială, în logistică sau marketing.

Specialiștii cu pregătire tehnică superioară în profil informatic, în domeniul Științe inginerești aplicate, sunt capabili să-și desfășoare activitatea în orice domeniu ingineresc în care se pretează utilizarea tehnicii de calcul (proiectare asistată de calculator, proiectarea şi realizarea de software, automatizări industriale etc.), dar şi de alte profile unde sunt necesare cunoştinţe interdisciplinare atât din domeniul Ingineriei electrice cât şi din domeniul Calculatoare –automatică. Alegerea programului de studii Ingineria autovehiculelor corelat cu cerințele actuale ale mediului socio-economic, permite angajarea în cadrul unor companii de prestigiu, având ca specific activități de concepție/ proiectare, fabricație, testare, control și mentenanță în domeniul auto.

Oportunități de angajare:

 • Continental Corporation
 • Huawei
 • Dalli Group
 • Atoss
 • Gauss
 • Honeywell
 • NTT Data
 • Saguaro Technology
 • Swoboda
 • Webasto

Descoperă specializările pentru studiile universitare de master