Practică și internship

Dobândește experiență prin practică

Programele de practică au ca scop familiarizarea studenților cu activitățile desfășurate la nivelul companiilor/ instituțiilor în ceea ce privește domeniul lor de interes, fiind și un prim pas în inițierea acestora în câmpul muncii.

Încă din anul 2, studenții de la Universitatea Politehnica Timișoara sunt ghidați în alegerea unor locuri de practică potrivite, conform specializării pe care o urmează, fiind îndrumați de către profesorii coordonatori responsabili cu practica studențească.

Beneficiile programului

Prilej de aplicare a cunoștințelor teoretice dobândite

Oportunitate de a forma conexiuni cu mediul economic

Dobândirea experienței practice în domeniu specific

Formarea de noi abilități și extindere a cunoștințelor

Posibilități de angajare în companiile partenere programului

În cazuri excepționale, practica se poate desfășura online

Partenerii programului de practică

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului

Facultatea de Construcții

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Facultatea de Management în Producție și Transporturi

Facultatea de Mecanică

Facultatea de Științe ale Comunicării

Accesează avantaje unice

Descoperă beneficiile puse la dispoziția studenților și accesează oportunitățile de dezvoltare puse la dispoziție de UPT!