Quest UPT

Quest UPT

Am centralizat pentru tine cele mai frecvente întrebări adresate în procesul de admitere, care să îți clarifice întregul proces.

Întrebări frecvente

Cine se poate înscrie la UPT?

• Absolvenții de liceu, promoția 2022;
• Absolvenții de liceu, promoții anterioare;
• Absolvenții de facultate;
• Studenți sau foști studenți;
• Români de pretutindeni;
• Candidați proveniți din centre de plasament (locuri speciale);
• Candidați de etnie rromă(locuri speciale);
• Sportivi de performanță (locuri speciale);
• Candidați angajați SRI (locuri speciale);
• Persoane cu cerințe speciale;
• Cetățeni UE și non-UE.

Cum se face admiterea la UPT?

Admiterea la Universitatea Politehnica Timișoara se face pe baza mediei de bacalaureat (concurs de dosare), pe baza unei probe de verificare a cunoștințelor/ abilităților (concurs cu probă de verificare a cunoștințelor/ abilităților) sau pe baza unei probe online bazată pe portofoliu de realizări (premii și mențiuni la olimpiade județene și la alte competiții naționale de Informatică/ Algortmică; premii, mențiuni, participări cu rezultate notabile la competiții Hardware & Software & Automatică & Electronică & Comunicații (IT&C); alte realizări deosebite Hardware & Software & Automatică & Electronică & Comunicații (IT&C).

Cum mă înscriu?

Înscrierea la concursul de admitere se realizează online, folosind aplicația Enroll (https://admitere.upt.ro) sau fizic, în centrele de admitere locale sau zonale din țară.

Ce înseamnă secțiunea de concurs?

O secțiune este construită dintr-un domeniu de licență sau o grupare de domenii de licență cu un anumit grad de înrudire. În cadrul unei secțiuni, un candidat poate opta pentru unul sau mai multe domenii de licență.

Pot să mă înscriu la mai multe secțiuni?

Un candidat se poate înscrie la mai multe secțiuni. Deoarece un concurs este organizat la nivelul unei singure secțiuni, înscrierea la mai multe semnifică participarea candidatului la mai multe concursuri.

Cum aleg opțiunile de concurs?

Acestea se aleg în ordinea descrescătoare a preferințelor. Se recomandă specificarea, în ordinea dorită, a tuturor domeniilor prevăzute cu locuri fără taxă din cadrul secțiunii alese.

Ce operații se pot face pe platforma de înscriere?

Pe platforma Enroll se introduc datele personale ale candidatului, informații privind pregătirea sa, se încarcă documentele necesare la dosarul de înscriere, se achită taxa de înscriere și se transmite, prin intermediul acesteia, dosarul către comisia de admitere.

De unde obțin adeverința medicală?

Adeverința medicală este eliberată de către medicul de familie și certifică starea de sănătate a candidatului în vederea înscrierii la facultate. Candidații cu afecțiuni cronice, vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.

Cum aflu dacă am fost înscris la concursul de admitere?

După transmiterea dosarului de înscriere veți primi un mesaj de confirmare a trimiterii. Finalizarea înscrierii nu echivalează cu înregistrarea dosarului. Înregistrarea dosarului de concurs se face de către comisia de admitere, în urma validării acestuia, candidatul primind prin e-mail codul unic de identificare, care va fi folosit pe parcursul procedurii de concurs.

Ce trebuie să fac pentru a-mi confirma locul pe care am fost admis?

Pentru candidații admiși în regim fără taxă, confirmarea se face prin achitarea taxei de confirmare a statutului de student UPT și depunerea la dosarul de înscriere a documentelor în original (diploma de bacalaureat sau licență, după caz, și foaia matricolă).

Pentru candidații admiși în regim cu taxă, confirmarea se face doar prin achitarea taxei de confirmare.

Plata se face online, prin platforma de înscriere Enroll sau în contul alocat pentru colectarea taxelor de admitere. În a doua situație se va transmite dovada plății către comisia de admitere.

Unde depun documentele în original?

Diploma de bacalureat sau diploma de licență (în cazul înscrierilor la master) și foaia matricolă în original se vor preda comisiilor de înscriere de la nivelul facultăților sau la centrele zonale de consiliere pentru înscrieri și confirmări.

Ce alte documente în original trebuie depuse la dosarul de înscriere? Până când se depun aceste documente?

La confirmare sau până în prima zi a anului universitar, candidații admiși au obligația de a completa dosarul cu următoarele documente în original:
– Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
– În cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de anul în care se face înscrierea la facultate, declarație pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență sau master (după caz);
– Dovadă scutire taxă de înscriere (dacă e cazul);
– 4 fotografii color tip diplomă.

Ce trebuie să fac dacă sunt pe lista „În așteptare”?

Candidații aflați pe această listă trebuie să aștepte finalizarea rundei 1 de confirmări. Dacă la afișarea listei corespunzătoare rundei 2 se regăsesc pe lista de admiși, vor confirma locul. În caz contrar, așteaptă afișarea listei corespunzătoare rundei 3.