Specializează-te în domeniul care te pasionează

Doctorat

Domenii de doctorat

Matematică și științe ale naturii

Inginerie chimică
Conducători de doctorat ››
Conf.dr.ing. Elvira-Mihaela CIOPEC
Prof.dr.ing. Corneliu DAVIDESCU
Conf.dr.ing. Narcis-Mihai DUȚEANU
Prof.dr.ing. Robert IANOȘ
Conf.dr.ing. Andrea-Rozalia KELLENBERGER
Conf.dr.ing. Cornelia-Veronica MUNTEAN
Prof.dr.ing. Adina Georgeta NEGREA
Prof.dr.ing. Cornelia Silvia PĂCURARIU
Prof.dr.ing. Delia PERJU
Prof.dr.ing. Francisc PETER
Prof.dr.ing. Rodica PODE
Prof.dr.ing. Lucian Mircea RUSNAC
Prof.dr.ing. Teodor TODINCA
Prof.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN

Științe inginerești

Ingineria materialelor
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Corneliu Marius CRĂCIUNESCU
Cercet.şt.pr.I.dr. Ioan GROZESCU
Prof.dr.ing. Teodor HEPUŢ
Prof.dr.ing. Ion MITELEA
Prof.dr.ing. Mircea NICOARĂ
Prof.dr.ing. Ana Virginia SOCALICI
Prof.dr.ing. Mihai STOICA
Prof.dr.ing. Viorel Aurel ŞERBAN
Prof.dr.ing. Ion Dragoș UȚU
Inginerie civilă și instalații
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Radu BĂNCILĂ
Prof.dr.ing. Corneliu BOB
Prof.dr.ing. Ioan BORZA
Prof.dr.ing. Liviu ADRIAN CIUTINA
Prof.dr.ing. Ion COSTESCU
Prof.dr.ing. Daniel DAN
Prof.dr.ing. Sorin- Ioan DAN
Prof.dr.ing. Ioan DAVID
Prof.dr.ing. Florea DINU
Prof.dr.ing. Dan DUBINĂ
Prof.dr.ing. Constantin FLORESCU
Prof.dr.ing. Daniel Mihai GRECEA
Ș.l.dr.ing. Rareș HĂLBAC COTOARĂ ZAMFIR
Prof.dr.ing. Teodor Eugen MAN
Prof.dr.ing. Marin MARIN
Prof.dr.ing. Ion MIREL
Prof.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ
Prof.dr.ing. Tamas NAGY-GYORGY
Conf.dr.ing. Ioana Ileana POPESCU
Prof.dr.ing. Adrian RETEZAN
Prof.dr.ing. Gheorghe ROGOBETE
Prof.dr.ing. Ioan SÂRBU
Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN
Prof.dr.ing. Aurel STRATAN
Prof.dr.ing. Daniel Viorel UNGUREANU
Prof.dr.ing. Raul ZAHARIA
Inginerie electrică
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Marius Livius BIRIESCU
Prof.dr.ing. Ion BOLDEA
Prof.dr.ing. Sorin-Ioan DEACONU
Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN
Prof.dr.ing. Sorin MUȘUROI
Prof.dr.ing. Manuela PĂNOIU
Prof.dr.ing. Dumitru TOADER
Prof.dr.ing. Lucian Nicolae TUTELEA
Inginerie energetică
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Petru ANDEA
Prof.dr.ing. Flaviu Mihai FRIGURĂ ILIASA
Prof.dr.ing. Ştefan KILYENI
Prof.dr.ing. Adrian PANĂ
Prof.dr.ing. Flavius Dan Cezar Liviu ŞURIANU
Prof.dr.ing. Doru VĂTĂU
Inginerie electronică telecomunicaţii și tehnologii informaționale
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Codruța Orniana ANCUȚI
Prof.dr.ing. Cosmin ANCUȚI
Prof.dr.ing. Daniel Cornel BELEGA
Prof.dr.ing. Cătălin Daniel CĂLEANU
Prof.dr.ing. Aldo DE SABATA
Prof.dr.ing. Aurel Ştefan GONTEAN
Prof.dr.ing. Alexandru ISAR
Prof.dr.ing. Dan Florentin LASCU
Prof.dr.ing. Mihaela-Ruxandra LASCU
Prof.dr.ing. Corina Alda NAFORNIȚĂ
Prof.dr.ing. Ioan NAFORNIȚĂ,
Prof.dr.ing. Miranda Monica NAFORNIŢĂ
Prof.dr.ing. Marius OTEŞTEANU
Prof.dr.ing. Virgil TIPONUȚ
Prof.dr.ing. Radu VASIU
Prof. univ, dr-habil. ing. De Sabata Aldo
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Oana AMĂRICĂI-BONCALO
Prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE
Prof.dr.ing. Vladimir CREŢU
Prof.dr.ing.Daniel Ioan CURIAC
Prof.dr.ing. Bogdan GROZA
Prof.dr.ing. Ştefan HOLBAN
Prof.dr.ing. Ionel JIAN
Prof.dr.ing. Marius MARCU
Prof.dr.ing. Radu MARINESCU
Prof.dr.ing. Mihai Victor MICEA
Conf.dr.ing. Călin-Adrian POPA
Prof.dr.ing. Mircea POPA
Prof.dr.ing. Daniela-Elena POPESCU
Prof.dr.ing. Nicolae ROBU
Prof.dr.ing. George SAVII
Prof.dr.ing. Lăcrămioara STOICU TIVADAR
Prof.dr.ing .Vasile STOICU TIVADAR
Prof.dr.ing. Mircea STRATULAT
Prof.dr.ing. Mircea VLĂDUŢIU
Prof.dr.ing. Mihai-Alexandru UDRESCU-MILOSAV
Ingineria sistemelor
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU
Prof.dr.ing. Toma Leonida DRAGOMIR
Prof.dr.ing. Ioan FILIP
Prof.dr.ing. Radu Emil PRECUP
Prof.dr.ing. Ştefan PREITL
Prof.dr.ing. Octavian PROŞTEAN
Prof.dr.ing. Ioan SILEA
Prof.dr.ing. Constantin VOLOŞENCU
Inginerie industrială
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. George Emilian DRĂGHICI
Prof.dr.ing. Traian FLEŞER
Prof.dr.ing. Mihai JĂDĂNEANŢ
Prof.dr.ing. Titus SLAVICI
Prof.dr.ing. Dumitru ŢUCU
Prof.dr.ing. Mircea Dorin VASILESCU
Prof.dr.ing.ec. Mircea Dorin VASILESCU
Inginerie şi management
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. George CĂRUȚAȘU
Prof.dr.ing. Anca DRĂGHICI
Prof.dr.ing. Constantin DUMITRESCU
Prof.dr.ing. Victoria Larisa IVAȘCU
Prof.univ.ing.dr.ec. Marian Liviu MOCAN
Prof.dr.ing. Monica Sepronia PETREA IZVERCIAN
Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROŞTEAN
Prof.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA
Prof.dr.ing. Matei TĂMĂȘILĂ
Inginerie mecanică
Conducători de doctorat ››
Prof.dr.ing. Liviu Eugen ANTON
Prof.dr.ing. Veronica ARGEȘANU
Prof.dr.ing. Liviu BERETEU
Cercet.șt.gr.I Șandor-Ianoș BERNAD
Prof.dr.ing. Ilare BORDEAŞU
Conf.dr.ing. Anghel Vasile CERNESCU
Conf.dr.ing Adrian Eugen CIOABLĂ
Prof.dr.ing. Arjana DAVIDESCU
Prof.dr.ing. Valer Ioan DOLGA
Prof.dr.ing. Virgil-Florin DUMA
Prof.dr.ing. Corina Mihaela GRUESCU
Prof.dr.ing. Nicolae Horațius HERIȘANU
Prof.dr.ing. Ioana IONEL
Prof.dr.ing. Dorin LELEA
Prof.dr.ing. Erwin Christian LOVASZ
Prof.dr.ing. Inocenţiu MANIU
Prof.dr.ing. Liviu MARŞAVINA
Cercet.șt.gr.I Sebastian MUNTEAN
Prof.dr.ing. Mihai NAGI
Prof.dr.ing. Romeo Florin SUSAN RESIGA
Prof.dr.ing. Floriana- Daniela STOIAN
Conf.dr.ing. Adrian-Ciprian STUPARU
Prof.dr.ing. Dan-Andrei ȘERBAN

Condiții de admitere

Calendarul admiterii

Înscriere: 03 iulie 2023 – 07 iulie 2023, ora 14:00 

Colocviu: 12 – 13 iulie 2023 

Rezultate preliminarii: 14 iulie 2023 

Contestații: 14 iulie 2023, între 9:00 – 12:00 

Rezultate sesiune: 17 iulie 2023  

Locuri disponibile pentru admitere

Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 8 8 5
2 Ingineria materialelor 1 1 4
3 Ingineria sistemelor 2 2 3
4 Inginerie chimică 4 3 3
5 Inginerie civilă şi instalaţii 5 6 5
6 Inginerie electrică 2 1 2
7 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 5 5 2
8 Inginerie energetică 2 2 2
9 Inginerie industrială 2 1 4
10 Inginerie mecanică 6 7 6
11 Inginerie şi management 3 4 4
  TOTAL (conform adresei ME nr.388/GP/29.05.2023) 40 40 40

Suplimentar: 2 locuri pentru românii de pretutindeni, conform adresei ME nr. 1268/DGRIAE/30.05.2023

Înscriere la admitere

Nr. Crt. Denumirea documentului Descrierea documentului Observații/Tip document
1. Fișa de înscriere Fișa de înscriere, conform Anexei 3, tipărită după înregistrarea în platforma informatică ENROLL-PHD și semnată de candidat fișier PDF
2. Curriculum Vitae Curriculum Vitae în format EUROPASS, semnat de candidat fișier PDF
3. Memoriul de activitate

Memoriul de activitate, semnat de candidat, care să conțină cel puțin următoarele elemente:

  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

    La memoriul de activitate se anexează documente justificative ( lucrări științifice, diplome, premii).

Memoriul de activitate se încarcă cu toate documentele atașate într-o

arhivă ZIP

4. Certificat de competență lingvistică Certificat de competență lingvistică fișier PDF
Certificatul de competență lingvistică obținut de la Centrul INTERLINGUA al UPT.
5. Dovada taxei de înscriere Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau extras cont plată taxă de înscriere fișier PDF
În cuantum conform
Anexei 5.
Taxa se poate achita online.
6. Diplomă de Bacalaureat Diplomă de Bacalaureat – copie xerox nelegalizată fișier PDF
7. Diplomă de Licență Diplomă de Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
8. Suplimentul Diplomei Licență Suplimentul Diplomei Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
9. Diplomă de Master Diplomă de Master – copie xerox nelegalizată fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.
10. Suplimentul Diplomei de Master Suplimentul diplomei de master – copie xerox nelegalizată fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.
11. Diplomă de Studii Aprofundate Diplomă de Studii Aprofundate (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
12. Certificat de naștere Certificat de naștere – copie xerox nelegalizată fișier PDF
13. Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată

fișier PDF

(dacă este cazul)

14. Carte de identitate Carte de identitate – copie xerox nelegalizată fișier PDF

* Instrucțiuni de completare a dosarului de admitere în platforma ENROLL PhD. Înscrierea candidaților se poate realiza până în 07 iulie 2023, ora 11.00

Documentele dosarului de înscriere (Anexa 4), încărcate în platforma ENROLL-PHD

* După încărcarea documentelor în platforma ENROLL, candidatul notifică Școala Doctorală UPT cu privire la finalizarea dosarului de înscriere, la e-mail scoaladoctorala@upt.ro.

* Candidatul va primi o notificare de la scoaladoctorala@upt.ro cu numărul de înregistrare al dosarului, sau cu observații referitoare la documentele încărcate.

* Pentru obținerea certificatului de competență lingvistică de la Centrul INTERLINGUA al UPT, candidații vor transmite formularul de înscriere la adresa interlingua@upt.ro, până cel târziu 26 iunie 2023, ora 10.00 în vederea programării testului on-line. În vederea eliberării certificatului, candidatul transmite și dovada achitării taxei de testare (detalii în formularul de înscriere).

Taxe

Taxe pentru admitere – Anexa 5a (taxă de înscriere – 200 lei, conform HCA nr.13/ 14.02.2023)

Taxă certificat competență lingvistică; 200 lei, respectiv, 100 lei pentru absolvenții UPT

Taxă echivalare certificat existent: 100 lei pentru toți absolvenții – Anexa 5b

Taxe de studii pentru anul universitar 2023-2024 conform HCA nr. 67/ 17.05.2023

Notă:

Plata taxei de înscriere și a taxei pentru testul de obținere a certificatului de competență lingvistică se poate achita online în contul UPT deschis la Uni Credit Bank. La detalii de plată, vă rugăm să menționați, după caz, ”taxă de înscriere doctorat”, respectiv ”taxă testare lingvistică”:

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

În platformă se încarcă extrasul de cont cu evidențierea taxelor achitate.

*Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colocvii de admitere

Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:

– direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
– concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
– gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
– lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
– premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

Evaluarea candidaților se face conform criteriilor din Anexa 7.

Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat

OME 3102/08.02.2022 – pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 – cu modificările și completările ulterioare.

OMEN 3473/17.03.2017 – privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018.

OMECS nr. 5269/2015  – Metodologie de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se completează conform metodologiei MENCS,  în particular conform recunoașterii studilor de licență și master.

ViPEDU

Călătorește Virtual în lumea Politehnicii! Vizitează târgul educațional virtual și explorează opțiunile educaționale pe care fiecare facultate ți le propune.