Legislație

Metodologie

OME 3102/08.02.2022 - pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctoratVezi aici documentul oficial OME 3102/08.02.2022

Regulament Licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT.Vezi aici regulamentul pentru sesiunile iulie și septembrie 2023

Regulament Master

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT.Vezi aici regulamentul pentru sesiunile iulie și septembrie 2023

Anexe