Locuri speciale

Pregătește-te pentru un viitor de succes

Aici găsești toate informațiile necesare pentru înscrierea la facultate, precum și numărul de locuri disponibile.

Absolvenți de liceu din mediul rural. Admitere Licență

Absolvenții de licee din mediul rural pot participa la concursul de admitere UPT pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, dar și pe locurile bugetate și cu taxă.

Procedura de admitere este aceeași ca și pentru ceilalți candidați. Informațiile se regăsesc la secțiunile Licență.

Număr de locuri alocate – iulie 2024: – (cf. Adresei ME nr: 388/GP/29.05.2023)

 

Candidați proveniți din sistemul de protecție socială. Admitere Licență

Candidații proveniți din sistemul de protecție socială pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, dar și pe locurile bugetate și cu taxă.
În vederea înscrierii la una dintre facultățile UPT, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie.

Procedura de admitere este aceeași ca și pentru ceilalți candidați. Informațiile se regăsesc la secțiunile Licență.

Număr de locuri alocate – iulie 2024: –

Candidați de etnie Rromă. Admitere Licență

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate.

La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).

Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.

Procedura de admitere este aceeași ca și pentru ceilalți candidați. Informațiile se regăsesc la secțiunile Licență.

Număr de locuri alocate – iulie 2024: – (cf. Adresei ME nr: 388/GP/29.05.2023)

 

Candidați sportivi de performanță. Admitere Licență

Candidații sportivi de performanță vor participa la probele de concurs aferente domeniilor pentru care au aplicat. Pentru a intra în procesul de ierarhizare și să beneficieze de statutul de sportiv de performanță trebuie să obțină nota minimă de promovare a probelor.
Pentru această categorie de candidații, la nivel de universitate sunt alocate 5 locuri în regim cu taxă, taxa de școlarizare fiind susținută de UPT din venituri proprii.

Află aici detalii suplimentare 

Număr de locuri alocate – iulie 2024: –

Locuri alocate Serviciului Român de Informații (SRI). Admitere Licență

Pe durata studiilor universitare de licenţă, candidaţii declaraţi „Admis” pe locurile alocate Serviciului Român de Informaţii vor fi înmatriculaţi la Universitatea Politehnica din Timişoara şi luaţi în evidenţa de Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu statut de student militar.

Pe perioada deţinerii statutului de student militar, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” asigură pregătirea militară şi acordă drepturile de personal aferente acestui statut.
Studenţii militari înmatriculaţi de Universitatea Politehnica din Timişoara în beneficiul Serviciului Român de Informaţii, încheie un contract de şcolarizare cu Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pe componenta de pregătire militară şi un angajament cu Serviciul Român de Informaţii privind perioada de timp pentru care au obligaţia de a activa în cadrul Serviciului, respectiv 10 ani de la finalizarea studiilor universitare de licenţă.

Află aici detalii suplimentare

Număr de locuri alocate – iulie 2024: –

​Locuri alocate pentru persoane cu cerințe educaționale speciale. Admitere Licență

În vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială pentru admiterea la studii universitare de licență, Universitatea Politehnica Timișoara alocă, în regim fără taxă, locuri destinate candidaților cu diplomă de bacalaureat din categoria persoanelor cu cerințe educaționale speciale/ dizabilități.

La dosarul de înscriere, suplimentar față de documentele solicitate conform metodologiei de admitere, candidații trebuie să depună și dovada încadrării în categoria persoanelor cu cerințe educaționale speciale/ dizabilități: adeverința medicală de la medicul de familie avizată de medicul din cadrul Policlinicii Studențești din Timișoara, însoțită de documente justificative (scrisoare medicală/ adeverință emisă de medicul specialist, certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate).

Număr de locuri alocate – iulie 2024: –