Informaţii complete admitere licență 2020


Bine ai venit pe platforma de înscriere la facultate a Universității Politehnica Timișoara !
- Etapa 1 de confirmări are loc în perioada: 20 iulie 2020, ora 10.00 – 22 iulie 2020, ora 16.00. Confirmarea se poate face în centrele de admitere localizate la nivel de facultate sau în următoarele centre zonale:
   1. Deva, Colegiul Național ”Decebal”, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna, tel. 0720-579219
   2. Drobeta-Turnu Severin, Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja”, str. Crişan, Nr. 48, tel. 0720-579202
   3. Reșița, Colegiul Național „Traian Lalescu”, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7, tel. 0720-579223
   4. Târgu-Jiu, Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, tel. 0720-579220

Confirmarea pentru un candidat admis la fără taxă se face prin achitarea taxei de confirmare (plata prin Enroll sau încărcare dovada plată în Enroll) și depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la unul din centrele de admitere;

Confirmarea pentru un candidat admis la cu taxă se face prin achitarea taxei de confirmare (plata prin Enroll sau încărcare dovada plată în Enroll) și depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau a unei copii autentificate la unul din centrele de admitere;

OBS. Dacă la runda următoare un candidat, admis la cu taxă, glisează pe locuri fără taxă, pentru a păstra noua poziție, acesta va trebui să depună diploma în original la dosarul de înscriere.

De asemenea, la confirmare sau până în prima zi a anului universitar 2020-2021, candidații admiși au obligația de a completa dosarul cu următoarele documente în original:
- adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
- în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020, declarație pe proprie răspundere, autentificată de un notar, privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență;
- dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
- patru fotografii color tip diplomă.