Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Ce poți să devii

 • Inginer proiectare și testare hardware în domeniul automotive
 • Inginer proiectare sisteme de încărcare a bateriilor electrice
 • Inginer de cercetare în microelectronică
 • Inginer dezvoltare embedded software
 • Inginer proiectare sisteme Internet of Things
 • Administrator rețea de calculatoare
 • Inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor web și mobile
 • Inginer proiectare și instalare rețele de telecomunicații
 • Administrator rețea de telefonie VOIP
 • Inginer producție audio-video

Condiții de admitere

Înscriere admitere

1. La unul dintre centrele de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Documente necesare

 1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
 2. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
  Dacă ai promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară 2023/2024 se acceptă și adeverința substitut eliberată de către instituția de învățământ. Însă, la etapa de confirmări, este necesar să aduci diploma la facultate în original, dacă ai fost admis la o formă de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
 4. Copie după cartea de identitate;
 5. Copie după certificatul de naștere;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
 7. 2 fotografii tip diplomă;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere;
 9. Acte scutire taxă de înscriere* (După caz, cf. art. 23 din Metodologie admitere)

  Opțional – în cazul în care candidatul solicită scutirea de la taxă

 10. Copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă (În cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire);
 11. Copie după adeverința de student și foaia matricolă parțială (În cazul candidaților deja studenți);
 12. Declarație pe proprie răspundere (realizată la notar), privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare (În cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2024 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă).
 13. Copie diplome pentru recunoaștere Olimpiade/Concursuri.

**Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică sau copie după unul dintre următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):
– certificat/ diplomă de promovare a examenelor de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină;
– diplomă de absolvire a unui liceu cu predare în limba engleză sau germană.

*Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere

Sunt scutiti de plata taxei de inscriere, candidatii aflat in una din urmätoarele situatii:

 1. tinerii cu vârsta pană in 26 de ani, copii ai personalului didactic si didactic auxiliar din invatamântul preuniversitar, copii ai personalului din invatamântul superior, personal aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatământ. In aceast situatie, candidatul va anexa urmatoarele inscrisuri: adeverintã emis de institutia de invătământ care sã ateste situatia printelui/printilor;
 2. candidatul este angajat al UPT – in aceasta situatie va anexa adeverint care atest calitatea de angajat;
 3. copii cu vârsta de până 26 de ani, orfani de unul sau ambii parinti. In aceast situatie, candidatul va anexa in copie urmätoarele inscrisuri: certificatul/certificatele de deces al/ale pärintelui/părintilor;
 4. provin de un centru de plasament institutionalizat. In aceasta situatie, candidatul va anexa in copie urmätoarele inscrisuri: adeverint de centrul de plasament;
 5. räniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989: In aceast situatie, candidatul va anexa in copie urmätoarele inscrisuri: titlu emis conform Legii nr. 341/2004;
 6. copiii, cu vârsta de până in 26 de ani, proveniti din familii monoparentale. In aceast situatie, candidatul va anexa inscrisurile care probeaza că provine dintr-o familie monoparentalã (de exemplu – hotărârea judecätoreasca definitiva de divort a parintilor, insotita de o declaratie autentificata la notar a parintelui cu privire la existenta familiei monoparentale);
 7. persoanele aflate în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boal, dizabilitate, sãrcie. In aceast situatie, candidatul va anexa inscrisurile care probeaza situatia sa materialã (documente medicale si declaratie privind numãrul de membri ai familiei, cu adeverinte din care rezult că venitul familiei este sub salariul minim pe economie, in ultimele 12 luni), din care comisia de admitere poate constata că plata taxei de înscriere este de natură a-l periclita capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice.

Calendarul admiterii

Sesiunea Iulie 2024

Preînscriere candidați: Online:
01.06.2024 – 10.07.2024, până la ora 14:00
Înscriere candidaţi:

Online:

11.07.2024 – 24.07.2024, până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
11.07.2024 – 24.07.2024, astfel:

11.07.2024 – 12.07.2024, 09:00 – 16:00

15.07.2024 – 19.07.2024, 09:00 – 16:00

22.07.2024 – 23.07.2024, 09:00 – 16:00

24.07.2024 , 09:00 – 14:00

Fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat:
17.07.2024 – 19.07.2024, 09:00 – 16:00

23.07.2024 – 24.07.2024, 09:00 – 14:00

Concurs de dosare: 24.07.2024
Afișare rezultate concurs: 24.07.2024, 20:00  (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate:

25.07.2024 – 26.07.2024, 09:00 – 16:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

25.07.2024 – 26.07.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

25.07.2024 – 26.07.2024, până la ora 16:00

Afişare Runda II: 26.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate:

27.07.2024, 09:00 – 14:00

29.07.2024, 09:00 – 16:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

29.07.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

27.07.2024 – 29.07.2024,  până la ora 16:00

Afişare Runda III: 29.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda III:

Fizic la facultate:

30.07.2024, 09:00 – 14:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

30.07.2024, 09:00 – 14:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

30.07.2024, până la ora 14:00

Rezultatele finale: 30.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)

 

Sesiunea Septembrie 2024

Înscriere candidaţi:

Online:

22.08.2024 – 10.09.2024 până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
02.09.2024 – 10.09.2024, astfel:

02.09.2024 – 06.09.2024, 09:00 – 16:00

09.09.2024 – 10.09.2024, 09:00 – 16:00

Concurs de dosare: 10.09.2024
Afișare rezultate concurs: 10.09.2024, ora 19:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate:

11.09.2024 – 12.09.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

11.09.2024 – 12.09.2024, până la ora 16:00

Afişare Runda II: 12.09.2024, 19:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate:

13.09.2024, 09:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

13.09.2024, până la ora 16:00

Afişare Runda III: 13.09.2024, ora 19:00 (fizic și online prin Enroll)
Confirmări Runda III:

Fizic la facultate:

14.09.2024, 09:00 – 14:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

14.09.2024, până la ora 14:00

Rezultatele finale: 14.09.2024, 16:00 (fizic și online prin Enroll)

 

Centre de admitere

Centru de admitere local

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Adresă: Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, etaj 1, sala A116
Telefon: 0256 403 291 / 0725-890 924

Centre de admitere zonale – valabile doar pentru sesiunea Iulie 2024, în perioada de înscrieri și confirmări, conform calendarului de admitere al anului curent

1. Colegiul Național ”Decebal” Deva
Adresă: Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna

Telefon: 0725890980

2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin
Adresă: Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48

Telefon: 0720069500

3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița
Adresă: Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, nr.7

Telefon: 0726165610

4. Colegiul Național SPIRU HARET, Târgu Jiu
Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 106

Telefon: 0725890944

5. Colegiul Național “Emanoil Gojdu” Oradea
Adresă: Oradea, str. Spiru Hareț, nr. 3-5

Telefon: 0725890950

6. Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad
Adresă: Arad, Bulevardul General Dragalina

Telefon: 0756079629

Taxe

Taxa de preînscriere – valabilă doar în perioada 01.06.2024 – 10.07.2024, ora 10:00 – este de 100 lei și este valabilă pentru învățământul la zi și toate tipurile de concurs.

Taxa de înscriere este de 150 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de înscriere/ preînscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe de înscriere.

Taxa de confirmare: 100 de lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.

Taxă de solicitare a echivalării studiilor absolvite: 150 lei

Se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare.

Taxe anuale de studii pentru anul universitar 2024/2025, pentru anii I-IV LICENȚĂ

Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele aferente domeniilor tehnice și domeniului „Informatică” pentru studenții admiși în regim de finanțare cu taxă: 3.600 lei/ an

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, ETCTI, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Oportunități de carieră

Absolvenții se pot angaja într-o gamă largă de companii din țară și străinătate, în domeniile: Automotive, Rețele de telecomunicații, Echipamente electronice industriale, Robotică, Automatizări, în următoarele poziții de inginer: proiectare hardware, testare hardware, dezvoltare software (embedded), testare software, proiectare rețele de telecomunicații, comunicații de date, comunicații mobile, de proces, de calitate, dezvoltator aplicații web și mobile, dezvoltator baze de date, producție audio-video, dezvoltator aplicații IOT, ulterior preluând funcții de coordonare/ management de echipe.

Oportunități de angajare:

 • Continental Automotive
 • Forvia
 • Flex
 • Vitesco Technologies
 • Huf
 • Hamilton
 • Honeywell
 • Infineon
 • Veoneer
 • Nokia
 • Deltatel
 • Erickson
 • Yazaky
 • Alfatest
 • Lasting
 • Everseen
 • Atos
 • CompuTIME

Descoperă specializările pentru studiile universitare de master