Facultatea de Automatică și Calculatoare

Ce poți să devii

  • Arhitect software
  • Proiectant UI/UX
  • Expert în rețelistică
  • Inginer de system software
  • Administrator baze de date
  • Inginer sisteme de Securitate
  • Programator
  • Manager proiect informatic
  • Administrator de rețea de calculatoare
  • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare

Condiții de admitere

Înscriere admitere

1. La unul dintre centrele de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Documente necesare

  1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
  2. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
    Dacă ai promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară 2022/2023 se acceptă și adeverința substitut eliberată de către instituția de învățământ. Însă, la etapa de confirmări, este necesar să aduci diploma la facultate în original, dacă ai fost admis la o formă de învățământ fără taxă.
  3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
  4. Copie după cartea de identitate;
  5. Copie după certificatul de naștere;
  6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
  7. 4 fotografii tip diplomă;
  8. Dovada achitării taxei de înscriere;
  9. Acte scutire taxă de înscriere** (După caz, cf. art. 24 din Metodologie admitere)

    Opțional – în cazul în care candidatul solicită scutirea de la taxă

  10. Copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă (În cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire);
  11. Copie după adeverința de student și foaia matricolă parțială (În cazul candidaților deja studenți);
  12. Declarație pe proprie răspundere (realizată la notar), privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare (În cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2023 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă).

**Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică sau copie după unul dintre următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):
– certificat/ diplomă de promovare a examenelor de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină;
– diplomă de absolvire a unui liceu cu predare în limba engleză sau germană;
-Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar disciplina engleză sau germană, minim 4 ani de studii.

* Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere

  1. Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii după certificatele de deces ale părinţilor;
  2. Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
  3. Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie a certificatului de deces al părintelui;
  4. Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
  5. Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  – Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui;

Calendarul admiterii

Sesiunea Septembrie 2023

Înscriere candidaţi:

Online:

21.08.2023 – 09.09.2023 până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
04.09.2023 – 09.09.2023, 10:00 – 14:00

Afișare rezultate portofolii – etapa I: 09.09.2023, ora 20:00 (online)
Concurs de admitere: 11.09.2023, ora 10:00 (fizic)
Afișare rezultate concurs: 11.09.2023, ora 18:00 (online)
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate:

12.09.2023 – 13.09.2023, 10:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de Bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă:

12.09.2023 – 13.09.2023, 10:00 – 16:00

Afişare Runda II: 13.09.2023, ora 18:00 (online)
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate:

14.09.2023, 10:00 – 14:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de Bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă:

14.09.2023, 10:00 – 14:00

Afişare Runda III: 14.09.2023, ora 16:00 (online)
Confirmări Runda III:

Fizic la facultate:

14.09.2023, 16:00 – 18:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de Bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă:

14.09.2023, 16:00 – 18:00

Rezultatele finale: 14.09.2023, ora 20:00 (online)

 

Sesiunea Iulie 2023

Preînscriere candidați: Online:
01.06.2023 – 04.07.2023, până la ora 14:00
Înscriere candidaţi:

Online:

05.07.2023 – 14.07.2023, până la ora 16:00 (https://enroll.upt.ro/)

Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
05.07.2023 – 14.07.2023 astfel:

05.07.2023 – 07.07.2023, 09:00-16:00

10.07.2023 – 14.07.2023, 09:00-14:00

Fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat:
11.07.2023 – 13.07.2023,  09:00-16:00

Excepție: centrul zonal Arad

13.07.2023 – 14.07.2023, 09:00 – 16:00

Afișare rezultate portofolii – etapa I: 14.07.2023, 20:00 (online)
Concurs de admitere: 17.07.2023, 09:00 (fizic)
Afișare rezultate concurs: 17.07.2023, 20:00 (online)
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate:

18.07.2023 – 19.07.2023, 10:00-16:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

18.07.2023 – 19.07.2023, 10:00-16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de Bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă:

18.07.2023 – 19.07.2023, până la ora 16:00

Afişare Runda II: 19.07.2023, 20:00 (online)
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate:

20.07.2023 – 26.07.2023, 10:00 – 16:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

20.07.2023 – 26.07.2023, 10:00 – 16:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de Bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă:

20.07.2023, până la ora 16:00

Afişare Runda III: 20.07.2023, 21:00 (online)
Confirmări Runda III:

Fizic la facultate:

21.07.2023, 10:00 – 14:00

Fizic la centrele zonale de admitere:

21.07.2023, 10:00 – 14:00

Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de Bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă:

21.07.2023, până la ora 14:00

Rezultatele finale: 27.07.2023, 18:00 (online)

Centre de admitere

Centru de admitere local

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Adresă: Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal, etajele 1,2,3, corp clădire A și B
Telefon: 0256-403 211 / 0256-403 298

Orar:

21.08.2023 – 09.09.2023, orele 09:00 – 16:00

02.09.2023 orele 09:00 -14:00

09.09.2023 orele 09:00 – 14:00

11.09.2023 – 12.09.2023 orele 09:00 – 16:00

13.09.2023 orele 09:00 – 16:00

14.09.2023 orele 09:00 – 14:00 si 16:00 – 18:00

Centre de admitere zonale – valabile doar pentru sesiunea Iulie 2023

1. Colegiul Național ”Decebal” Deva
Adresă: Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna

Telefon: 0792042916

2.Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin
Adresă: Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48

Telefon: 0734386452

3.Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița
Adresă: Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7

Telefon: 0792042927

4.Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu
Adresă: Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25

Telefon: 0734386407

5.Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Râmnicu-Vâlcea
Adresă: Str. Carol I, Nr. 41

Telefon: 0734386416

6.Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad
Adresă: Bulevardul General Dragalina, Arad

Telefon: 0734386465

Taxe

Taxa de înscriere este de 150 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de înscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe de înscriere.

Taxa de confirmare: 100 de lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.

Taxă de solicitare a echivalării studiilor absolvite: 150 lei

Se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare.

Taxe anuale de studii pentru anul universitar 2023/2024, pentru anii I-IV LICENȚĂ

Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele aferente domeniilor tehnice și domeniului „Informatică” pentru studenții admiși în regim de finanțare cu taxă: 3.600 lei/ an

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Oportunități de carieră

După ce devii dezvoltator sau arhitect software, fie proiectant Ul / UX sau expert în reţelistică, poţi să te angajezi în companii din zona IT&C, cum ar fi: Google, Microsoft, Amazon, Bosch; companii automotive: Continental, Autoliv (Veoneer), Hella, Vitesco Technologies, în dezvoltare embedded C / C++ sau testare, de exemplu în Autonomous Driving; companii de telecomunicaţii: Nokia, Alcatel Lucent, Krohne; companii software: Atoss (Java), Haufe-Lexware, Saguaro (C#); companii cu profil de securitate software: Bitdefender; companii ce furnizează servicii IT: Atos, IBM, Dell; companii ce oferă servicii de automatică: Honeywell, Accenture, BeeSpeed. Lista nu se închide aici, anual vin în Timişoara companii noi ce îşi deschid filiale în birouri moderne şi care oferă locuri de muncă bine plătite cu salarii de ordinul a miilor de euro net.

Oportunități de angajare:

  •  3Pillar
  • Atos
  • Atoss
  • BitDefender
  • Bluematrix
  • Cmed
  • IBM
  • Continental Automotive
  • DialogData
  • Endava

Descoperă specializările pentru studiile universitare de master