IMPORTANT
- Inscrierea on-line se va efectua in perioada 12 - 14 septembrie 2016 (ultima zi de inscriere in sesiunea de admitere septembrie 2016);
- Candidatii isi asuma intreaga responsabilitate pentru datele introduse in programul EnROLL;
- Concursul de admitere se va desfasura in perioada 15.09.2016, in cadrul fiecarei facultati;
- Confirmarea locului pentru candidatii declarati admisi se va face la comisia de admitere, prin prezentarea dosarului cu actele solicitate in metodologia de admitere;