IMPORTANT
- Depunerea dosarelor de înscriere se va efectua în perioada 09 - 13 septembrie 2019;
- Candidatii isi asuma intreaga responsabilitate pentru datele introduse in programul EnROLL;
- Confirmarea locului pentru candidatii declarati admisi se va face la comisia de admitere, prin prezentarea dosarului cu actele solicitate in metodologia de admitere;
- Informaţii suplimentare cu privire la înscrierea on-line puteţi primi scriind la adresa admitere@upt.ro
1. Prin procedura de inscriere on-line, consimt în mod expres și neechivoc, avand calitatea de candidat la concursul de admitere, sesiunea 2019, ca Universitatea Politehnica Timișoara să prelucreze, prin orice mijloace, datele mele cu caracter personal, puse la dispoziție cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
2.Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.