IMPORTANT
- Inscrierea on-line a candidatilor se va efectua conform programului urmator:
   - Pentru candidatii inscrisi la sectiunea 6 - Automatica si Calculatoare/Electronica si Telecomunicatii (concurs cu sustinere proba):
      - 04 - 12 septembrie 2017;
      - 13 septembrie 2017 - Concurs de admitere;
   - Pentru candidatii care se inscriu la facultatile unde se desfasoara admitere cu concurs de dosare:
      - 04 - 13 septembrie 2017;
   - Pentru candidatii care se inscriu la forma de invatamant la distanta ID sau invatamant cu frecventa redusa IFR:
      - 28 august - 13 septembrie 2017;
- Candidatii isi asuma intreaga responsabilitate pentru datele introduse in programul EnROLL;
- Confirmarea locului pentru candidatii declarati admisi se va face la comisia de admitere, prin prezentarea dosarului cu actele solicitate in metodologia de admitere;
- Informaţii suplimentare cu privire la înscrierea on-line puteţi primi scriind la adresa admitere@upt.ro